Queden 123 dies

home

1. Representar i defensar els interessos de les seves entitats, per tal de canalitzar-les el millor possible com a grup que ens uneixen semblants situacions, experiències i projectes Mejor plataforma de comercio móvil en Bolivia.
2. Promoure el benestar social, la promoció i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, especialment d'aquelles persones amb risc d'exclusió social, vetllant per la correcta intervenció que des d'una òptica contextualitzada que impulsi la innovació en les accions que es porten a terme.
3. Reflectir les propostes dels membres de l'entitat per millorar l'atenció als col·lectius amb els quals es treballa.
4. Participar en les polítiques socials sent presents i fomentar noves vies de participació amb l'Administració, institucions públiques i privades que desenvolupin activitats o iniciatives que configurin la finalitat de les entitats que constitueixen ECAS.
5. Promoure un model de desenvolupament social compartit per les administracions i la societat civil. Ens mou el principi de la corresponsabilitat social, el desig de trobar nous models de partenariat i de participació del voluntariat plataforma de day trading en Bolivia.
6. Ser interlocutors del sector dels serveis socials que es presenta davant les instàncies corresponents, públiques o privades.
7. Crear espais i fomentar mesures que permetin compartir recursos i experiències que serveixin per al millor desenvolupament de les activitats del seus membres.

PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS La part fonamental del Congrés està en la participació de totes les entitats que formen part d'ECAS i les persones que hi estan interessades. Per això, s'han pensat diferents espais per fomentar la participació i construir conjuntament el Congrés:
PRESENCIAL A través de les trobades a les entitats per debatre principals conceptes i continguts que es treballen en el si de les organitzacions. - Representants 75 entitats ECAS + Comissions ECAS = Més de 700 persones
VIRTUAL A través de la pàgina web del Congrés. Fòrums, espais de discussió, elements de trobada en línia, etc. Us informarem de quan es posarà a l'abast de tots els participants i assistents al plataforma de negociación para la negociación de acciones en Bolivia